Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Witsburg. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 417-418, 422 Nov. 29, 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Brief van J. E. Van der Scheur c.s. aan Frans Chastelein inzake de excessieve ondergewichten op de thee uit de Witsburg, in Hoorn vastgesteld bij naweging.
Document type: Brief
Ship names: Witsburg
European names: Scheur, J.E. van der; Chastelein, Frans
Place names: Witsburg; Hoorn
file 1200, folio 59-62 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Jan Rijndertsz Faber aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
Ship names: Witsburg
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Rijdertszoon Faber, Jan
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 67-70 Jun. 29, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Notul van den 29 Juni 1720 concernerende het afleggen van den Eed der overleeden van de scheepen Cats en Witsburg wegens de te kort kominge der aangebragte noten musschaten uyt Banda
Document type: Notulen
Ship names: Cats; Witsburg
European names: Tolling, Laurents