Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is de Hoop. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 367-368, 378 Apr. 29, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Memorie van het meerder en minder bedragen van het goud Jongst met de brigantijn de Hoop van Padang al aangebragt
Document type: Memorie
Ship names: de Hoop
European names: Schuer, J.E. van der
Place names: Padang; Casteels Batavia
file 1199, folio 369-372, 378 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Bericht wegens de halte van het goud per de brigantijn de Hoop van Sumatras Westcust ontvangen
Document type: Bericht
Ship names: de Hoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, Johannes Everhard van der; Hoos, Jacobus; Heuk, Anthonie van der
Place names: Sumatra's Westkust
file 1199, folio 373-376, 378 Apr. 26, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Extract uit de factuur van de brigantijn de Hoop van Padang rakende het goud
Document type: Rekening
Ship names: de Hoop
European names: Wilkens, J
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur General; signed by: Jacobus Hoos en Anthony van der Heuk;