Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Valkenisse. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1197, folio 341-347, 348 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Consumtierekening en korte sterkte van het schip Valkenisse voor de Kamer Zeeland.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Valkenisse
Place names: Zeeland
file 1201, folio 23-26 Sep. 3, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip Valkenisse na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Valkenisse
European names: Zwaardecroon, Henric; Beene, Hendrik; Schrik; Delittel; Root, Claas; Boom, Stoffel
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 331-338 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Consumptierekening van het schip Valkenisse van de kamer Zeeland
Document type: Rekening
Ship names: Valkenisse
file 1201, folio 710-712 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Monture en bemanningh der retourschepen 1720
Document type: Monture
Ship names: Prattenburg; Elisabeth; Leijden; Mijnden; Barnevelt; Valkenisse; Steenhoven; Stantvastigheijt; Schotse Lorndrajer; Nesterack; Sleewijck; Terhorst; Rijndorf; Raadhuijs van Enkhuijzen